Föreläsning av hedersdoktor Catherine Merry

  • Datum: –15.15
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Catherine Merry, Professor, University of Nottingham, United Kingdom
  • Webbsida
  • Arrangör: Medicinska fakulteten
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Catherine Merry, utsedd hedersdoktor 2019 vid Medicinska fakulteten, med titeln Sulphated sugar chains, from structure through function to disease modelling. Föreläsningen ges på engelska.

Catherine Merry är Associate Professor vid University of Nottingham i Storbritannien. Hennes forskning handlar om embryonala stamceller och inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) och hur dessa kan odlas i definierade 3D-geler för att användas i regenerativ medicin. Hon har lyckosamt kunnat kombinera sitt kunnande i glykobiologi med avancerad stamcellsforskning och materialkemi och visat hur glykosaminoglykaner, kan användas för att styra stamceller att utvecklas till olika celltyper. Merry har tidigare varit gästforskare vid Uppsala universitet och har flera fortsatta samarbeten med Uppsalaforskare.