Hedersdoktorsföreläsningar 2019

  • Datum:
  • Plats: Se länk för respektive föreläsning.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Anneli Waara
  • Föreläsning

Den 25 januari äger årets vinterpromotion rum. Förutom nya doktorer promoveras även hedersdoktorer. Veckan innan promotionen ger de nya hedersdoktorerna öppna föreläsningar. Här har vi samlat länkar till alla föreläsningar.

Fakuteternas nya hedersdoktorer promoveras i samband med vinterpromotionen på fredag den 25 januari. Offentliggörandet av samtliga nya hedersdoktorer gjordes i höstas, med en kort beskrivning av deras forskning.

Tisdag 22 januari

13.15–15.00
Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor professor John Heritage

13.15–15.00
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktor professor Margot Gerritsen

Onsdag 23 januari

13.15–14.15
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktor professor Steven T. Bramwell

13.15–14.30
Språkvetenskapliga fakultetens hedersdoktor Lena Fries-Gedin

15.15–16.15
Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor professor Alan Warde

15.15–17.00
Fakulteten för utbildningsvetenskapers hedersdoktor professor Susan Danby

Torsdag 24 januari

10.15-11.00
Juridiska fakultetens hedersdoktor professor Marie-Claire Foblets

11.00-11.45
Juridiska fakultetens hedersdoktor professor Andrew P. Simester

13.15–13.45
Farmaceutiska fakultetens hedersdoktor professor Patrick Augustijns

13.15–14.15
Teologiska fakultetens hedersdoktor professor Lejla Demiri

13.45–14.15
Medicinska fakultetens hedersdoktor Eva F Dahlgren

14.15–14.45
Medicinska fakultetens hedersdoktor professor Yemane Berhane

14.15–15.00
Teologiska fakultetens hedersdoktor professor Mary McClintock Fulkerson

14.15–15.45
Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktor Maria Ripenberg

14.15–16.00
Historisk-filosofiska fakultetens hedersdoktor Sonia Haoa Cardinali

14.45–15.15
Medicinska fakultetens hedersdoktor professor Catherine Merry