Tidig utveckling vid autism. Vilka tecken syns under det första levnadsåret?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Terje Falck-Ytter, leg psykolog och docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala univeristet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-4716445
  • Föreläsning

Vid denna föreläsning ger psykolog och forskare Terje Falck-Ytter en överblick över vad forskningen säger om tidiga tecken på autism. Vilka tecken syns under det första levnadsåret? Vad är de senaste rönen från detta aktiva forskningsfält? Terje kommer dels att ge en allmän beskrivning av läget, men även att berätta om resultat från Projekt Småsyskon (www.smasyskon.se), en Svensk studie av tidiga tecken på autism