Docentföreläsning: Astronomi, astrofysik och fundamental fysik

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å80101
  • Föreläsare: Fil dr Martin Sahlén
  • Arrangör: Avdelningen för astronomi och rymdfysik, institutionen för fysik och astronomi
  • Kontaktperson: Martin Sahlén
  • Docentföreläsning

Institutionen för fysik och astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet astronomi med inriktning mot astrofysik.

Ordförande: professor Nikolai Piskunov
Docenturnämndens representant: professor Stephan Pomp

Sammanfattning: Genom astronomiska kartläggningar av storskaliga fördelningar av astrofysikaliska objekt, och deras individuella egenskaper, kan en rad frågor om universums grundläggande beståndsdelar besvaras – till exempel om mörk energi och mörk materia. Här ges en översikt av valda metoder och resultat, samt av vad framtida teleskop i olika våglängder kan komma att avslöja.


Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!​