Utlandsstudier

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Rum: Betty Pettersson och Eva Netzelius (Se detaljerat schema)
  • Föreläsare: Internationella kansliet Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang

Information och inspiration för er som funderar på att studera en del av er utbildning utomlands.
Under lunchen och eftermiddagen pratar vi om utbytesstudier, Minor Field Studies och Erasmuspraktik.

Entréhallen utanför Betty Pettersson
10.00 - 16.00 Kom och ta en kopp kaffe/te i entréhallen och prata med studenter som studerat utomlands.

Lokal: Eva Netzelius
12.15 - 13.00 Hur söker du utbytesstudier? Internationella kansliet och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier berättar.

Lokal: Betty Pettersson
16.00 - 16.30 Verksamhetsförlagd utbildning utomlands? Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier informerar. (På svenska)

Lokal: Betty Pettersson
16.30 - 17.00 Hur söker du pengar till praktik eller fältstudier (MFS & Erasmuspraktik) Internationella kansliet berättar hur du gör.

Studenter från hela universitetet är välkomna att delta
Liknande evenemang är planerade till BMC 3 april och Campus Gotland 9 april.

Läs mer om och dela evenemanget på Facebook