Microgrid supplied by renewable energy – improving technical and social feasibility

  • Datum: –12.00
  • Plats: Högskolan Dalarna B-311, Campus Borlänge
  • Föreläsare: Caroline Bastholm
  • Kontaktperson: Ewa Wäckelgård
  • Telefon: 070-1679101
  • Licentiatseminarium

Granskare av licentiatavhandling: Kirsten Ulsrud, Olso universitet