Digital humaniora i Oxford

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Spektrum, Karin Boye-biblioteket
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Föreläsning

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora, 22–26 juli. Utlysningen riktar sig till doktorander och forskare. I samarbete med DH Uppsala ordnar biblioteket ett informationstillfälle där vi berättar om kursernas innehåll och ger exempel på hur de digitala metoderna kan användas i humanistisk forskning.

Vi kan också ge er råd och stöd i själva ansökningsprocessen.

Digital humaniora i Oxford