Docentföreläsning: "Motion of the Pendulum"

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2002
  • Föreläsare: Fil dr Vitaliy Goryashko
  • Arrangör: Institutionen för Fysik och Astronomi
  • Kontaktperson: Vitaliy Goryashko
  • Telefon: 0762057997
  • Docentföreläsning

Institutionen för Fysik och Astronomi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Fysik.

The pendulum is the reference model for describing periodic phenomena in Nature. The aim of this lecture is to examine and understand the motion of a pendulum. Its motion will mainly be treated in the limit of small-amplitude oscillations but the pendulum phase portrait and large-amplitude oscillations will also be partly covered. To this end, during the lecture we will do the following:

(i) discuss some examples of periodic phenomena in Nature;

(ii) introduce the model of the pendulum;

(iii) derive the equation of its motion;

(iv) analyse the general solution to the equation of motion in the limit of small-amplitude oscillations;

(v) calculate analytically and measure experimentally the period of pendulum oscillations;

(vi) estimate the measurement uncertainty;

(vii) consider the pendulum motion beyond the small-amplitude approximation.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.