Bostadsmötet

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Konferens

Bostadsmötet är en tvådagarskonferens som riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och övriga som arbetar med bostadsfrågor. Årets Bostadsmöte kretsar kring bostadssociala frågor på temat " Bygga och bo i omställningsstaden”.

Bostadsfrågan har blivit allt viktigare i samhällsdebatten, inte minst utifrån ekonomiska och sociala aspekter. Hotet om en drastisk klimatförändring har aktualiserat nya perspektiv på frågan. Vårt sätt att bo, bygga, planera städer, förflytta oss och leva i urbana miljöer måste ställas om.

Årets Bostadsmöte tillhandahåller som vanligt sessioner på en mängd teman rörande bostadsmarknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt spår sätter vi fokus på omställningen till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden.

Till anmälan