Doktorspromotion

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten. Förutom nya doktorer kommer även jubeldoktorer att promoveras under vårpromotionen.

Under den högtidliga promotionsakten i Universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans och diplom. 

Promotionshögtiden börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Promotionsmusiken utförs av Kungl Akademiska kapellet, under ledning av director musices, professor Stefan Karpe. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, jubeldoktorerna, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 24 maj 2019

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten vid Universitetshuset, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Dörrarna till Universitetshusets aula öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas i Universitetshusets trapphall vid vaktmästeriet från och med kl 10.00 torsdagen den 23 maj fram till att ceremonin startar.)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen samlas på galleriet i Universitetshusets trapphall enligt anvisning i processionsordningen.

12.00 Publiken ska ha intagit sina platser.

12.15 Promotionshögtiden börjar med intågsprocession.

Relaterade sidor:
Doktorspromotion vid Uppsala universitet
Kanonsalut och klockringning

Vid frågor vänligen kontakta doktorspromotion@uadm.uu.se.

Doktorspromotion