Docentföreläsning: Introduction to the [He]art of Classical Molecular Dynamics

  • Datum:
  • Plats: Polacksbacken ITC 1111
  • Föreläsare: Fil dr Pavlin Mitev
  • Arrangör: Professor Daniel Brandell
  • Kontaktperson: Pavlin Mitev
  • Docentföreläsning

Molekyldynamiksimuleringar modellerar rörelser hos interagerande partiklar på atomnivå och används för att studera en rad olika dynamiska och termodynamiska egenskaper. Min föreläsning ger en introduktion till de essentiella koncept som ligger till grund för tekniken och ger några exempel på hur den kan användas i några olika områden.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!