En nordisk författarkväll

  • Datum: –21.00
  • Plats: Almedalsbiblioteket Foajé, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby
  • Webbsida
  • Arrangör: Östersjöns författar- och översättarcentrum, tillsammans med en grupp litteraturforskare som forskar i frågor om litterär flerspråkighet vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Helsingfors
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Kulturevenemang

Östersjöns Författar- och Översättarcenter i Visby bjuder in till en nordisk författarkväll.

Följande författare läser ur sina böcker:

Ralf Andtbacka, Finland

Marjaneh Bakhtiari, Sverige

Kristian Guttesen, Island

Zinaida Lindén, Finland

Øyvind Rimbereid, Norge

Östersjöns författar- och översättarcentrum, tillsammans med en grupp litteraturforskare som forskar i frågor om litterär flerspråkighet vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Helsingfors, arrangerar symposium ”Flerspråkig litteratur och läsaren”.

Symposiet, som äger rum den 7-9 mars, är tänkt att sätta fokus på flerspråkighet i samtida litteratur från Norden genom en dialog mellan skönlitterära författare och litteraturforskare.

I anslutning till symposiet arrangeras en litterär afton i samarbete med Almedalsbiblioteket.

Fri entré

Varmt välkomna!