GEN-vägen till den du är? – Lärdomar av tvillingregistret

  • Datum: –20.30
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3, Uppsala
  • Föreläsare: Patrik Magnusson, Karolinska institutet Dan Larhammar, Uppsala universitet
  • Arrangör: Vetenskap och Fortbildning, Svenska Sällskapet för Medicinsk Genetik (SSMG) och Uppsala Universitet.
  • Kontaktperson: Siv Ohlsson
  • Telefon: 0701-679059
  • Föreläsning

Hur mycket styrs vi av vårt genetiska arv, hur mycket är resultatet av vår uppväxt? Olika tider har haft olika svar på den komplexa frågan. Ett sätt att söka svaret är att vetenskapligt studera tvillingar. Sveriges har ett världsberömt register över tvillingar! Vad kan vi läsa ut av detta unika material?

I vår serie "GEN-vägen till kunskap" föreläser chefen för det Svenska Tvillingregistret, Patrik Magnusson, KI.

Professor Dan Larhammar inleder med en kort beskrivning av genbegreppet. Samtalet leds av vetenskapsjournalisten Jan-Olov Johansson.

Fri entré. Välkommen!