Shedding light on new perovskite solar cell materials

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4001
  • Föreläsare: PhD Meysam Pazoki
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper
  • Kontaktperson: Meysam Pazoki
  • Docentföreläsning

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Sammanfattning

Perovskit solcellsmaterial representerar billiga solcellsenheter med höga effektiviteten, som har introducerats väldigt nyligen år 2012. Har varit så kallade som "Nästa stora sak i fotovaltaics", har de spektakulära fysikaliska egenskaper som gör dem speciella kandidater för tillhandahålla våra framtida energibehov. I denna föreläsning presenteras grunderna, fördelarna och nackdelarna med perovskit solcellsenheter och insikter för att hitta nya perovskit solcellsmaterial med förbättrad prestanda skulle presenteras.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Ordförande: professor Lars Österlund

Docenturnämndens representant: professor Kristofer Gamstedt

Välkomna!