International conference on health communication: Communication breakdown? Food and health in an age of abundance

  • Datum:
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kostvetenskap
  • Kontaktperson: Paulina Nowicka
  • Konferens

Konferensen “Communication breakdown? Food and health in an age of abundance”, är finanseriad av Vetenskapsrådet samt av forskare vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. Konferensen riktas till ett brett spektrum av forskare och professionellt verksamma inom ämnen kopplade till hälsa och kost, såväl inom humaniora och samhällsvetenskap som inom medicin.

Programmet hålls på engelska och inleds med genomgång av forskningen inom hälsokommunikation och medievetenskap. Eftersom teoriförankringen i forskningen, enligt en nypublicerad rapport från, är bristande synliggörs och beskrivs ledande teoribildningar under den första dagen. Dag två av handlar om hur teorier från hälsokommunikation, hälsopsykologi och sociologi kan tillämpas inom hälso- och sjukvårdssektorn, framför allt av dietetikprofessionerna, det vill säga de akademiska professionerna vars yrkespraktik behandlar kost och hälsa.

Konferensen avslutas med en inblick i den senaste forskningen inom två områden som vanligtvis inte får utrymme inom hälsokommunikation: sensorik och konsumentkunskap. För att stimulera tillväxten i området nationellt anordnas även ett seminarium för doktorander och juniora forskare dagen före konferensen, för att erbjuda en möjlighet att presentera en poster och träffa seniora forskare. Flera internationellt långväga gäster anländer en dag tidigare och doktorandseminariet kommer att anordnas på Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet Läs mer om programmet här, de inbjudna talarna här och om hur du anmäler dig här.