Mot resurs-ultimata solceller med lokaliserade ytplasmoner

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemssalen
  • Föreläsare: Dr. Carl Hägglund
  • Arrangör: Institutionen för teknikvetenskaper
  • Kontaktperson: Carl Hägglund
  • Docentföreläsning

Institutionen för teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet teknisk fysik.

Sammanfattning: I strävan mot bättre, billigare och mer resurseffektiva solceller, öppnar lokaliserade ytplasmoner intressanta möjligheter. Lokaliserade ytplasmoner är kollektiva excitationer av ledningselektroner i små partiklar och andra strukturer av ledande material. De har förmågan att generera mycket hög absorption och spridning av ljus, vilket kan utnyttjas för att reducera tjockleken hos det fotoaktiva skiktet i solceller ända ned till nanoskalan. Detta medger kraftigt minskad materialåtgång och flera andra fördelar. I denna föreläsning kommer jag beskriva grundläggande mekanismer, begränsningar och fysikaliska förutsättningar för användningen av lokaliserade ytplasmoner i solceller, med ett extra fokus på närfältseffekter. Jag kommer även presentera utmaningar och framtidsutsikter i förhållande till praktiska tillämpningar och etablerad teknik.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Ordförande: professor Shi-Li Zhang

Docenturnämndens representant: professor Tomas Edvinsson

Välkomna!