Extra drop-in för ansökan till utbytesstudier

  • Datum: –14.00
  • Plats: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7 Studenttorget plan 0
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang

För dig som har frågor inför ansökan till utbytesstudier med start våren 2020.