U-FOLD Storseminarium: Aktuella utmaningar i ANDT-arbetet

 • Datum: –12.00
 • Plats: Universitetsaulan
 • Föreläsare: Niklas Långström, psykiater och våldsbrottsforskare, KI
  Anna Sarkadi, professor, Uppsala universitet
  Sanna Lundell, journalist
  Charlotte Skoglund, överläkare, Akademiska sjukhuset, KI
  Carola Bardage, forskare, Läkemedelsverket
  Susanne Zakrisson, enhetschef, Läkemedelsverket
  Mohamad Hassan, kommunalråd (L), Uppsala kommun
  Jonas Segerstam, kommunalråd (KD), Uppsala kommun

  reservation för ändringar
 • Webbsida
 • Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet
 • Kontaktperson: Fred Nyberg
 • Seminarium

Tisdag 7 maj inbjuder U-FOLD till Storseminarium 2019: Aktuella utmaningar i ANDT-arbetet. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot beroende och missbruk.

ANDT-arbetet står inför en rad utmaningar. Flera av dem bär tydlig färg av samtiden: den ökade psykiska ohälsan; oförmågan att ge varje ensamkommande ungdom ett tillräckligt omhändertagande – och där utanförskap gror är droger och kriminalitet alltid nära. Tisdag 7 maj belyser bland andra Niklas Långström, expert i SVT:s Veckans brott, och Anna Sarkadi, professor och mottagare av 2016 års Barnrättspris, fältet ur en rad relevanta aspekter.

U-FOLDs Storseminarier i Uppsala universitetsaula tillhör regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap.

U-FOLD Storseminarium: Aktuella utmaningar i ANDT-arbetet