Explainable predictions: an introduction to model building within the supervised learning framework.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:305
  • Föreläsare: Fil dr Marcin Kierczak
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Marcin Kierczak
  • Docentföreläsning

Institutionen för cell- och molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docentföreläsning i ämnet Bioinformatik.

Sammanfattning: 

Större och större mängder av data produceras i olika naturvetenskapliga experiment och man behöver ett effektivt och pålitligt sätt att analysera dessa för att förstå underliggande biologiska processer. Övervakad maskininlärning (s.k. “supervised machine learning”) är ett populärt ramverk för modellering som baseras på ett antal tillgängliga (t. e.x. experimentella) annoterade data. Man använder dessa data för att anpassa modeller som kan förutsäga resultat (annotation) för nya, okända data. Här vill jag ge en kort introduktion till själva modelleringsprocessen: från transformering av input data till val av metod för maskininlärning och utvärdering av modellers kvalitet. Olika aspekter av hur modeller kan tolkas och vilka slutsatser man kan dra utifrån dessa kommer också att tas upp.  

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Välkomna!

Ordförande: Professor Jan Komorowski
 
Docenturnämndens representatnt: Professor Monika Schmitz