“Building a Straw Man: President Trump, the Media, and the Immigration Crisis”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken 6-0031
  • Föreläsare: Jesús Velasco, Tarleton State University, Texas
  • Arrangör: Svenska institutet för nordamerikastudier, Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Markus Heide
  • Föreläsning

Ytterligare information