Introduktion till Mendeley

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Föreläsare: Camilla Zetterberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Zetterberg
  • Workshop

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Mendeley är ett referenshanteringsprogram som även fungerar som ett socialt nätverk för forskare över hela världen. I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi går igenom hur man sparar referenser till Mendeley, bifogar PDF-filer till ditt Mendeley bibliotek, samt infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt Word-dokument. 

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Ta med dig din egen dator.

Anmäl dig här 

Introduktion till Mendeley