Introduktion till Zotero

  • Datum: –11.30
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Workshop

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Ta med dig din dator!

Anmäl dig här

Introduktion till Zotero