Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –12.00
  • Plats: Juridiska institutionen, Trädgårdsgatan 1 Fakultetsrummet
  • Föreläsare: Lars Dirke, hovrättslagman, ordförande i Lärarnas ansvarsnämnd och Nils Penton, verksjurist, föredragande i Lärarnas ansvarsnämnd.
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Ronja Österud
  • Seminarium

Varning eller återkallelse? Lärarnas ansvarsnämnd: historia, verksamhet, praxis
En längre beskrivning av inledarnas ämnen skickas ut när seminarierna närmar sig. Seminariet avslutas med ett gemensam julbord.