AIMday Hållbara städer

  • Datum: –16.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Johan Edman
  • Telefon: 070-73 240 73
  • Workshop

Kom med och bidra till nya lösningar för hållbar stadsutveckling!

Årets AIMday Hållbara städer fokuserar på de sociala och kulturella dimensionerna av urban utveckling. Forskare och praktiker bjuds in för att tillsammans ta sig an frågor om trygghet, hälsa, jämlikhet, integration, sysselsättning, utbildning och kultur. Hur kan vi tillsammans skapa den hållbara staden? Kom med och diskutera utmaningar och kunskapsbehov. Ta chansen att knyta nya kontakter som kan leda till ytterligare samverkan och framtida samarbeten.

Du som är verksam inom privat, offentlig eller ideell verksamhet gör din anmälan genom att formulera en eller flera frågor som du vill diskutera med forskare.

Anmälan för företag och organisationer är öppen 23 maj - 30 augusti.

Som forskare anmäler du dig genom att registrera dig på en eller flera frågor som du vill vara med och diskutera och bidra med din kunskap om.

Anmälan för forskare är öppen: 6 september - 30 september.

Välkommen med din anmälan på aimday.se där du också hittar mer information.

Finns det intresse för att inleda ett samarbetsprojekt kring någon frågeställning kan forskare och praktiker tillsammans ansöka om så kallade förstudiemedel från UU Innovation. 

 

AIMday Hållbara städer