Hisnande teknikutveckling med AI och IoT, hinner människa och samhälle med i svängarna?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Campus Gotland D-huset: BV, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
  • Föreläsare: * Katarina Graffman, Dr. antropolog, Inculture AB * Amanda Lagerkvist, Docent och forskare vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet * Jin Moen, Ansvarig, Programkontoret Internet of Things, Uppsala universitet * Nina Wittlöv Löfving, Arkitekt, White arkitekter AB * Stig-Björn Ljunggren, Moderator
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Annika Sundås-Larsson
  • Telefon: 018-471 2660
  • Seminarium

Teknikutveckling innebär både möjligheter och risker, hur förbereder vi oss bäst för framtiden? Utvecklingen av artificiell intelligens och sakernas internet rusar och USA och Kina har intagit frontpositionerna. Hinner människan med? Hur ska vi bygga vårt samhälle med ny teknik?

Seminariet lyfter olika perspektiv på teknikutvecklingens påverkan på vårt samhälle och hur vi använder den bäst för att bygga hållbara livsmiljöer och ett framgångsrikt hållbart samhälle. Hur påverkar tekniken beslutsfattande, ansvar och människans vardag? Vilka är riskerna och möjligheterna och hur gör vi rätt vägval? Frågeställningarna bygger på en serie seminarier inom ramen för Uppsala universitets projekt Utvecklingsplan 2050 där inbjudna gäster stimulerat till samtal om vår gemensamma framtid.