Urban Warfare - Housing under the empire of finance

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Raquel Rolnik, Professor at the Faculty of Architecture and Urbanism, University of São Paulo
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
  • Kontaktperson: Ulrika Wahlberg
  • Föreläsning

Föreläsningen är den nionde Uppsala Lecture in Housing and Urban Research I ordningen och ingår även I programmet för institutets 25-årsjubileum. Alla åhörare inbjuds på efterföljande mingel. Föreläsningen ges på engelska.