BMC 50 år: Kalcium styr vårt liv och vår död

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Föreläsare: Erik Gylfe, professor i sekretionsforskning
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

Det metalliska grundämnet kalcium är viktigt för alla levande organismer. Inte minst människokroppen som behöver kalcium vid bland annat bildande av skelett och tänder, likaså vid blodkoagulering och nervfunktion. Professor Erik Gylfe fokuserade tidigt sin forskning på sekretionens signaltransduktion, där kalciumjonen har en central roll som initiator av insulinfrisättning. Ett stort genombrott kom då fluorescerande kalciumindikatorer blev tillgängliga under 80-talet, vilket möjliggjorde direkta mätningar av kalcium i cellerna, varpå Gylfes arbete bidrog till bland annat ökad förståelse av insulinfrisättningens reglering.

Då Erik Gylfe år 1994 blev professor i sekretionsforskning koncentrerade han sitt arbete på diabetesrelaterade hormonstörningar. Tekniska landvinningar möjliggjorde mätningar av mer än kalcium i enstaka celler, vilket banade väg för en rad centrala upptäckter. En del av dessa har varit ytterst oväntade vilket ifrågasatt rådande uppfattningar och bidragit till ökad förståelse, nya hypoteser och andra forskares matematiska modellering av sekretionsprocessen.

BMC 50 år: Kalcium styr vårt liv och vår död