BMC 50 år: Plocka nålen i höstacken: Separationsteknik på BMC för både små och stora molekyler

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC, sal B41 (entré A11, mot Dag Hammarskjölds väg)
  • Föreläsare: Gunnar Johansson, professor i biokemi
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Kristofer Rubin
  • Föreläsning

Med anledning av att BMC fyllt 50 år inbjuds till populärvetenskaplig föreläsningsserie. Sju torsdagar i höst föreläser forskare som varit verksamma på BMC en stor del av dessa 50 år och som bidragit till att utveckla sina ämnen och att ge BMC dess framskjutna plats på den akademiska världskartan.

Uppsala universitets nobelpristagare The Svedberg och sedermera hans elev Arne Tiselius bedrev båda framgångsrik forskning om protei­ner och gjorde uppfinningar inom separations­teknik som kom att få stor betydelse för både forskning och industri. Då Pharmacia under det tidiga 1950-talet flyttade sin verksamhet från Stockholm till Uppsala rekryterades Björn Ingelman, tidigare assistent till Arne Tiselius, som ny forskningschef, vilket ytterligare etablerade samarbetet mellan Pharmacia och Uppsala universitet.

Separationstekniken fortsatte att utvecklas i Uppsala under ledning av bland andra Jerker Porath och Stellan Hjertén. Framgångarna lade grunden till Pharmacia Fine Chemicals och satte Uppsala på den proteinkemiska världskartan. Gunnar Johansson, professor i biokemi, befann sig mitt i händelsernas centrum då Pharmacia var ledande inom fältet och fortsätter idag arbetet med separationsteknik vid BMC.

BMC 50 år: Plocka nålen i höstacken: Separationsteknik på BMC för både små och stora molekyler