Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

  • Datum: –15.00
  • Plats: Samling: Carolina Redivivas entré
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Cecilia Luzon
  • Visning

I höst arrangerar Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala under 4 söndagar.

Vårt syfte med vandringarna är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-)rasistiska historia, hos lokalbefolkning och människor verksamma i staden. Vandringarna kommer belysa rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser. Bland annat var Statens institut för rasbiologi var beläget och vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Stadsvandringarna beräknas ta ca. 1,5-2 h och vid varje vandring har vi bjudit in en föreläsare som håller ett kort föredrag om en av hållplatserna på vägen. Håll utkik på hemsidan och på vår facebook för uppdatering om aktuell föreläsare och tema för vandringen.

Vandringarna är kostnadsfria och öppna för alla, men kräver förregistrering genom länk nedan eller mejl till projektansvarig (cecilia.luzon@gmail.com). Varje tillfälle har platser för 5-15 personer – så glöm ej att registrera dig!

OBS! FULLBOKAT!

Obs! Stadvandringarna sker under hösten på svenska.

TID OCH PLATS
Vid varje vandring träffas vi utanför Carolina Redivivas entré kl 13.00.

Sön 15/9 13.00 OBS! FULLBOKAT!
Sön 22/9 13.00 OBS! FULLBOKAT!
Sön 29/9 13.00 OBS! FULLBOKAT!
Sön 13/10 13.00 OBS! FULLBOKAT!

VARMT VÄLKOMNA!

 
 
 
Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala