Gör en fältstudie med hjälp av Minor Field Studies!

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Utbildning, Studentevenemang

Sida finansierar stipendier för fältstudier till din kandidat eller masteruppsats. Avdelningen för Internationalisering berättar hur du söker.