Öppen föreläsning: Ortodox teologi och mänskliga rättigheter - ett kritiskt perspektiv

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Hus 22, sal 22-1017
  • Föreläsare: Elena Namli, professor of Ethics at the Faculty of Theology (Uppsala University).
  • Arrangör: https://www.teol.uu.se/
  • Kontaktperson: Elena Namli
  • Föreläsning

För mer info om Elena Namli här

Alla intresserade är välkomna!

Öppen föreläsning: Ortodox teologi och mänskliga rättigheter - ett kritiskt perspektiv