Seminarium om datahanteringsplaner

  • Datum: –16.00
  • Plats: Geocentrum Hambergsalen, Villavägen 16. Map: http://bit.ly/305thMD
  • Föreläsare: Ulf Jakobsson, Svensk nationell datatjänst - SND
  • Arrangör: FAIRdriktning - hantering av forskningsdata vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Telefon: 018-4712407
  • Internt

Seminarium med Ulf Jakobsson från Svensk nationell datatjänst (SND) om hur du skriver och använder en datahanteringsplan i din forskning.

Syftet med en datahanteringsplan (DHP) är att beskriva hur forskningsmaterialet ska samlas, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggöras under forskningsprocessen och hur det ska bevaras efter avslutat projekt till stöd för en effektiv hantering av forskningsdata.

Allt fler forskningsfinansiärer har rekommendationer och vissa (ex. Vetenskapsrådet, Formas, Horizon2020 och ERC) nu även krav på datahanteringsplaner för de projekt som beviljats finansiering.

Välkomna till detta seminarium med Ulf Jakobsson från Svensk nationell  datatjänst (SND) om hur du skriver och använder en datahanteringsplan i din forskning.

Seminariet ges på engelska och hålls två gånger: måndag 7 oktober i Hambergsalen, Geo-centrum och tisdag 8 oktober i sal B115, Ekonomikum.

Anmälan till seminariet 7 oktober (anmäl dig senast 1 oktober om du vill ha kaffe)
 

Seminarium om datahanteringsplaner