Seminarum om datahanteringsplaner 8 oktober

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum Room B115. Map: http://bit.ly/30a36o2
  • Föreläsare: Ulf Jakobsson - Swedish National Data Service (SND)
  • Arrangör: FAIRdriktning - research data support at Uppsala University
  • Kontaktperson: Christer Lagvik
  • Telefon: 018-4712407
  • Internt

Välkomna till detta seminarium med Ulf Jakobsson från Svensk nationell datatjänst (SND) om hur du skriver och använder en datahanteringsplan i din forskning.

Syftet med en datahanteringsplan (DHP) är att beskriva hur forskningsmaterialet ska samlas, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggöras under forskningsprocessen och hur det ska bevaras efter avslutat projekt till stöd för en effektiv hantering av forskningsdata. 

Datahanteringsplaner är också ett underlag för universitetet när det gäller planering av stödjande tjänster för datahantering, exempelvis lagringsytor. Allt fler forskningsfinansiärer har rekommendationer och vissa (ex. Vetenskapsrådet, Formas och Horizon2020) nu även krav på datahanteringsplaner för de projekt som beviljats finansiering

Välkomna till detta seminarium med Ulf Jakobsson från Svensk nationell  datatjänst (SND) om hur du skriver och använder en datahanteringsplan i din forskning.

Seminariet ges på engelska och hålls två gånger: måndag 7 oktober i Hambergsalen, Geo-centrum och tisdag 8 oktober i sal B115, Ekonomikum.

Anmälan till seminariet 8 oktober (anmäl dig senast 1 oktober om du vill ha kaffe)

http://doit.medfarm.uu.se/kurt14736

Seminarum om datahanteringsplaner 8 oktober