Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsning

Farmaceutiska fakultetens nya professor håller sin installationsföreläsning.

Kl 11.15 Inledning av Farmaceutiska fakultetens dekanus, professor Margareta Hammarlund-Udenaes.

Mikael Hedeland: Från kobolt till kobragift – nya utmaningar inom dopningskontroll.

Föreläsningen ges under installationsveckan som avslutas den 15 november med den högtidliga professorsinstallationen i Universitetsaulan.

 

 

Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsning