Power in Narrative, and Narratives of Power

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Hazem Kandil, Pro Futura Scientia Fellow, SCAS. Reader in Political Sociology, University of Cambridge
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Rekanovic
  • Seminarium

Hazem Kandil talar på temat "Power in Narrative, and Narratives of Power. Seminariet hålls på engelska. Efteråt ges tillfälle till frågor.

Ytterligare information