Föreläsning med Vesta Sarkhosh Curtis

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal VIII
  • Föreläsare: Vesta Sarkhosh Curtis
  • Arrangör: Gustavianum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Föreläsning

Royal and religious iconography on ancient Iranian coins - en föreläsning om antika iranska mynt