Alumndag: Digitala erfarenheter från 50 år i branschen

  • Datum: –19.30
  • Plats: Ekonomikum Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Christian Sandström
  • Föreläsning

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet – IM Alumn – hälsar dig tillsammans med våra studentföreningar Uppsala Systemvetare, Uppsala Medievetare och MKIT Studentförening välkommen till alumndagen 2019.

Ytterligare information