Normer & samtal om sex

Välkomna på en föreläsning som kommer att fokusera på de normer rörande sexualitet och kön som vi alla både begränsas och befrias av, oavsett vad vi arbetar med, vad vi sysslar med på fritiden och hur vi lever i relationer. Föreläsningen kommer blandas med vetenskapliga studier, tankeställare och humor för att visa vad vi håller på med i vår vardag.

Kalle Norwald som kommer att hålla i föreläsningen är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad som specialist i sexologisk rådgivning.