Enacting the Artifice: A Cognitive Approach to Literary Self-Reflection

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Merja Polvinen, Erik Allardt Fellow, SCAS. Senior Lecturer in English Philology, University of Helsinki
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Seminarium

Merja Polvinen talar på ämnet Enacting the Artifice: A Cognitive Approach to Literary Self-Reflection. Efteråt ges tillfälle för frågor. Seminariet hålls på engelska.

Ytterligare information