Tore Wretmandagen - Aktuell Måltidsforskning

  • Datum: –18.00
  • Plats: Lewinsalen, Statsvetenskapliga institutionen, Gamla torget, Uppsala
  • Föreläsare: Dr Johan Swahn, Örebro Universitet Multisensorisk forskning Professor Maxime Michaud, Institut Paul Bocuse, Current research in meal science
  • Arrangör: Commensality Research Network, UU i samarbete med SLU/Future Food, Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien och Nordic Association for Food Studies
  • Kontaktperson: Agneta Yngve
  • Telefon: 705506557
  • Seminarium

Det övergripande syftet med seminariet är att samla forskare inom måltidsrelaterad forskning och fungera som en plattform för ett aktivt svenskt måltidsforskningsnätverk med ett årligen återkommande vetenskapligt möte. På seminariet ges möjlighet att presentera ny och pågående forskning. Abstracts från doktorander och yngre forskare ges företräde.

 

Multisensorisk forskning beskriver hur vårt smaksinne påverkas av andra sinnen, t ex syn och hörsel så att smaken kan vara beroende av buller, musikljud, vågskvalp...

Anmälan och/eller abstract till http://doit.medfarm.uu.se/kurt15006 

 

 

Ytterligare information