From Populations to Species: Genome Evolution and Its Modelling

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Laurent Guéguen, Fellow, SCAS. Associate Professor, Laboratory of Biometry and Evolutionary Biology, UniversitéClaude Bernard - Lyon 1
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Telefon: 018-557085
  • Seminarium

Laurent Guéguen talar på temat "From Populations to Species: Genome Evolution and Its Modelling". Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.