Living in the Ancient Style: The discovery of Herculaneum, Pompeii and the Antiquarian Dream

  • Datum: –12.00
  • Plats: Universitetshuset Sal 1, Universitetshuset, Biskopsgatan 3
  • Föreläsare: Anna Ottani Cavina, prof. emerita vid Università di Bologna och The Johns Hopkins University SAIS Europe.
  • Webbsida
  • Arrangör: Arrangörer är Nationalmuseum och Konstvetenskapliga institutionen UU.
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Telefon: 018-471 34 75
  • Seminarium

”Tessinföreläsningen” ordnas varje år vid Nationalmuseum med inbjudna internationella föreläsare. Tessinföreläsaren 2019, Anna Ottani Cavina, prof. emerita vid Università di Bologna och The Johns Hopkins University SAIS Europe, kommer den 14 nov. att ge ett seminarium i Uppsala dagen efter att ha gett sin Tessinföreläsning på Nationalmuseum.   on är mottagare av ett flertal utmärkelser, av vilka kan nämnas Chevalier (1996) and Officier (2011) dans l’ordre des Arts et des Lettres samt Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur in 2001.

Om Anna Ottani Cavina (SAIS)

Seminariet är öppet för alla och hålls på engelska.

Living in the Ancient Style: The discovery of Herculaneum, Pompeii and the Antiquarian Dream