Docenturföreläsning: Industriella projekt som arena för innovation och förnyelse

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 4101
  • Föreläsare: Åse Linné
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper
  • Kontaktperson: Åse Linné
  • Telefon: 018-4717266
  • Docentföreläsning

Institutionen för Teknikvetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot Industriell teknik.

Allt fler industriella företag och organisationer väljer att organisera en allt större del av sin verksamhet i projektform för att skapa resurseffektivisering och flexibilitet. Projektet i sig ses även som en god arena för problemlösning, förnyelse och innovation. Dock pekar existerande forskning på problematiken att sprida det man lär sig från ett projekt till andra projekt, företag och organisationer. Att etablera nya teknologier, metoder och arbetssätt utanför det individuella projektet har visat sig vara utmanande i flertalet studier. Denna föreläsning kommer ge ett antal exempel och illustrationer som visar under vilka förutsättningar och på vilket sätt nya metoder, teknologier och arbetssätt faktiskt kommer till stånd inom komplexa och teknikintensiva industriella projektmiljöer samt även hur dessa nya metoder, teknologier och arbetssätt kan skalas upp, spridas och etableras i andra projekt, företag och organisationer och på så sätt skapa innovation.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Föreläsare: Fil dr Åse Linné

Ordförande: Professor Enrico Baraldi

Docenturnämndens representant: Professor Tomas Edvinsson

Välkomna!