Föreläsning av hedersdoktor Elizabeth de Lange

  • Datum: –13.40
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Föreläsare: Professor Elizabeth CM de Lange, Universitetet i Leiden, Nederländerna
  • Arrangör: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci
  • Kontaktperson: Agneta Mattsson
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av professor Elizabeth de Lange, utsedd hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, med titeln The Predictive Pharmacology Research Strategy: The Miracle of Smart Data.

Elizabeth de Lange är professor i prediktiv farmakologi vid Leidens universitet i Nederländerna. Professor de Lange är en av de världsledande forskarna inom interspecies extrapolering och prediktion av läkemedelseffekter hos människa, genom att utveckla translationella matematiska modeller på basis av prekliniska data. Hennes forskning har huvudsakligen fokuserats på det centrala nervsystemet, som är skyddat av blod-hjärnbarriären. Med sitt team har hon lyckats utveckla en fysiologiskt baserad farmakokinetisk modell som kan prediktera läkemedels transport till och inom den mänskliga hjärnan. Professor de Lange blev vald till Fellow i American Association of Pharmaceutical Sciences 2013. Hon är författare till över 100 vetenskapliga publikationer och mer än 10 bokkapitel, har hållit mer än 130 inbjudna företag och har organiserat mer än 80 internationella konferenser och symposier. Sedan tidigt 90-tal finns starka band mellan Elizabeth de Lange och Uppsala universitet, särskilt till gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap.