Att skriva biografi över Bellman – En afton med föredrag och sång

Författaren och docenten Carina Burman ger oss en inblick i Carl Michael Bellmans diktarliv och berättar om sin nya biografi om Bellman.

Skådespelaren Richard Forsgren framför några av Fredmans epistlar tillsammans med ackompanjatören Leo Krepper.

Efter avslutat program med föredrag, musik och samtal ges tillfälle till mingel och boksignering.

Ytterligare information

Att skriva biografi över Bellman – En afton med föredrag och sång