Temavecka om utbildning för hållbar utveckling

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Keri Facer och Susanna Barrineau
  • Webbsida
  • Arrangör: Lärandelabbet för hållbar utveckling
  • Kontaktperson: Viktor Jacobsson
  • Workshop

Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab) bjuder in forskare, lärare, och studenter till en workshopserie om utbildning för hållbar utveckling på Campus Gotland. Evenemanget genomförs på engelska. Anmälan ska vara inne senast 31 januari.

Syftet är att bygga kunskap om hur pågående kurser och program skulle kunna utvecklas för att möta och hantera vår tids hållbarhetsfrågor, kartlägga befintliga kompetenser och kapaciteter inom området, samt arbeta fram förslag på nya kurser och metoder i syfte att stärka utbildningen vid Campus Gotland

Veckan leds av Keri Facer, klimatforskare och innehavare av Zennströms gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet, tillsammans med Susanna Barrineau, projektkoordinator vid Swedesd. 

Anmäl dig till temavecka om hållbar utveckling

Temavecka om utbildning för hållbar utveckling