Introduction to Zotero

  • Datum: –10.30
  • Plats: Ekonomikum Undervisningslokalen, Ekonomikums bibliotek
  • Föreläsare: Maria Berg Andersson
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Maria Berg Andersson
  • Workshop

I introduktionskursen hjälper vi dig att komma igång, installera programvaran och skapa ett konto. Vi visar hur du sparar referenser till Zotero från artikeldatabaser, kataloger och webbsidor, bifogar PDF-filer, samt hur du infogar källhänvisningar och skapar litteraturlistor i ditt dokument.

Denna kurs är kostnadsfri och öppen för studenter och anställda vid Uppsala Universitet.

Länk till kursmaterialet.

Ta med dig din dator!

Anmälan

Introduction to Zotero