Utbytesstudier med start våren 2021 - Blåsenhus

  • Datum: –17.30
  • Plats: Blåsenhus Eva Netzelius-salen, plan K1
  • Föreläsare: Avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang

Avdelningen för internationalisering berättar om hur ansökan för utbytesstudier med start våren 2021 går till. Sista ansökningsdag är 15 maj 2020.

Plats: Eva Netzelius-salen

Klockan 12.15 ges även en övergripande presentation om alla olika utlandsstudiemöjlighet som erbjuds studenter vid Uppsala universitet. Du kan läsa mer om det på evenemangets egen kalenderpost.

Dessa presentationer ges även

7 april - Campus Gotland
15 april - Gamla torget
21 april - BMC