Utlandsstudier via Uppsala universitet - BMC

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum B41
  • Föreläsare: Jonathan Schalk, avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Studentevenemang, Utbildning

Studenter vid Uppsala universitet har möjlighet att läsa delar av sin utbildning utomlands. Under en 45-minuters presentation ger vi en introduktion till utbytesstudier, fältstudier (Minor Field Studies), Erasmuspraktik och sommarkurser.

Plats: BMC, sal B41

Mellan 13.00-16.00 erbjuds också extra drop-in möten med handläggare vid Avdelningen för internationalisering, läkarprogrammet samt fysioterapiprogrammet i anslutning till sal B41.

Klockan 16.15 ges även en presentation om hur ansökan för utbytesstudier med start våren 2021 går till. Mer information om den presentationen hittar du på dess eget kalenderinlägg.

Dessa informationstillfällen ges även

26 februari - Blåsenhus
7 april - Campus Gotland
15 april - Gamla torget