Föreläsning med hedersdoktor Michel Vandenbroeck

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus Eva Nezelius-salen
  • Föreläsare: Michel Vandenbroeck, docent vid Gents Universitet i Belgien
  • Kontaktperson: Maria Karlberg
  • Föreläsning

"Is pedagogy still a science of hope? Some thoughts and doubts on facts, ideologies and responsibilities in (early childhood) education." Öppen föreläsning av docent Michel Vandenbroeck, utsedd hedersdoktor 2020 vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Michel Vandenbroeck är av fakultetsnämnden utsedd till hedersdoktor vid fakulteten för utbildningsvetenskaper. Michel Vandenbroeck är docent vid Gents Universitet i Belgien där han ägnar sig åt forskning om och utbildning för kvalitet inom samhällelig barnomsorg/förskola, dess styrning, praktiker och relation till familjepolitik. Han studerar särskilt inkluderings- och exkluderingsprocesser och föräldrastöd i kontexter med mångfald och ökande skillnader mellan olika grupper. Vandenbroecks forskning har rönt stort internationellt intresse och erkännande inom pedagogik och socialt arbete, särskilt inom förskoleforskningsfältet. Han har en omfattande vetenskaplig produktion bestående av vetenskapliga artiklar, böcker och konferensbidrag samt är en mycket efterfrågad plenarföreläsare vid internationella konferenser. Vandenbroeck har ett starkt engagemang i frågor som rör social rättvisa och mångfald, deltar i aktuella samhällsdebatter och betonar forskningens roll för att befrämja utvecklandet av kvalitativa och inkluderande förskoleverksamheter för barn och familjer med skilda bakgrunder.